Ulgę na start należy wprowadzić w ustawieniach właściciela w sekcji Dane do ZUS dwukrotnie. W pierwszym kroku konieczne jest uzupełnienie parametru Ulga na start - okresy obowiązywania poprzez ustawienie właściwego zakresu dat:


Następnie należy zapisać kod ulgi przy parametrze Kod zgłoszenia do ubezpieczenia ZUS poprzez wybór przycisku Zmień i dodanie danych: