Szablony faktur w systemie księgowym dostosowane są do obowiązujących przepisów. W przypadku konieczności wprowadzenia dodatkowej informacji, która będzie widoczna na wydruku dokumentu należy umieścić ją polu Uwagi w sekcji Opis transakcji gospodarczej i uwagi:


Zapis będzie widoczny w dolnej części dokumentu: