Formularze faktur w systemie księgowym zawierają wszystkie niezbędne elementy zdefiniowane w ustawie o VAT. W związku z brakiem odniesień do numeru BDO, szablony dokumentów nie posiadają odrębnego pola do wpisu numeru. W przypadku konieczności zawarcia tej informacji na fakturze należy skorzystać z pola Uwagi, dostępnego w sekcji Opis transakcji gospodarczej i uwagi: