Polski numer IBAN złożony jest z identyfikatora kraju - PL i 26 cyfr rachunku bankowego (bez znaku spacji). W przypadku transakcji zagranicznych - podczas definiowania kontrahenta - należy wpisać IBAN danego kraju, np.:

  • BE (Belgia);

  • HR (Chorwacja);

  • FR (Francja);

  • DE (Niemcy).