Raport dobowy z kasy fiskalnej można zaksięgować w systemie korzystając z szablonu Sprzedaż kasa fiskalna:Wpis zostanie ujęty w kolumnie 7 w KPiR.


Użytkownicy rozliczający się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą zastosować szablon DW Kasa fiskalna - Ryczałt: