Umowę zlecenie można zaksięgować jako koszt firmy korzystając z szablonu DW wypłacone zlecenia:Wpis zostanie ujęty w kolumnie 12 KPiR.