Przychody z innych źródeł, np. stypendia, nagrody, dopłaty w systemie księgowym można zaksięgować korzystając z szablonu DW Przychody z innych źródeł:Wpis nie zostanie ujęty w KPiR.


Użytkownicy rozliczający się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą zastosować szablon DW Przychody inne źródła - Ryczałt: