Umowę o dzieło można zaksięgować jako koszt firmy korzystając z szablonu DW Wypłacone dzieło:Wpis zostanie ujęty w kolumnie 12 KPiR.