ZUS DRA cz. II jest formularzem do uzupełnienia przez osobę fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą na mniejszą skalę oraz korzysta z obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne. Deklarację ZUS DRA cz. II składa się wraz z ZUS DRA za styczeń. 


W systemie księgowym obecnie nie ma możliwości wygenerowania tej deklaracji, dlatego też należy sporządzić ją poza serwisem, np. w platformie ZUS PUE.