W celu upoważnienia osoby z biura rachunkowego do elektronicznego przesyłania deklaracji należy złożyć formularz UPL-1 poprzez e-Urząd Skarbowy lub e-PUAP bądź w formie papierowej do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania. 


Oznaczenie dostarczenia dokumentu w systemie księgowym należy wprowadzić w zakładce Ustawienia/Ustawienia do wysyłki do Urzędu skarbowego:Po zaznaczeniu checkboxem parametru Oświadczam, że dostarczyłem do Urzędu Skarbowego poprawnie wypełniony formularz UPL-1 w poniższym polu konieczne jest wpisanie daty dostarczenia dokumentu.