W przypadku chęci zmiany Księgowej prowadzącej należy skontaktować się z Działem Opieki Klienta na adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie: 22 100 50 60 (wew.4).