Ustawienia

Ustawienia konta znajdują się powyżej przycisku Księgowość (symbol koła zębatego)

Wydruki
Logo   Szczegółowe wymagania techniczne logo oraz tła faktury   Kolor elementów faktury System mOrganizer Finansów pozwala na modyfikację wyglądu faktu...
pon, 17 Sty, 2022 at 12:04 PO POŁUDNIU
Kwota wolna
Kwota wolna może być rozliczona przy wyliczeniu zaliczki na zasadach ogólnych lub odjęta bezpośrednio od deklaracji rocznej. W celu odliczenia kwoty wolnej ...
czw, 18 mar, 2021 at 3:52 PO POŁUDNIU
Mały ZUS plus
Podstawowym warunkiem, jaki należy spełnić, aby uzyskać możliwość opłacania ZUS-u od dochodu, jest spełnienie kryterium przychodowego. Przychody firmy osiąg...
czw, 18 mar, 2021 at 4:42 PO POŁUDNIU
Numer rachunku składkowego ZUS
Od początku roku 2018 uległ zmianie sposób zapłaty za składki ZUS. Zamiast dotychczasowych trzech numerów kont, identycznych dla wszystkich przedsiębiorców,...
czw, 13 Cze, 2019 at 4:18 PO POŁUDNIU
Nieuwzględnienie kwoty wolnej
W przypadku gdy kwota wolna nie zostanie uwzględniona w wyliczeniu zaliczki na zasadach ogólnych należy zwrócić uwagę na poniższe wskazówki: 1. Może być...
pt, 19 mar, 2021 at 10:50 RANO
Metoda kasowa - sposób rozliczenia VAT
Metoda kasowa to szczególny sposób rozliczania VAT, polegający na możliwości odliczenia lub naliczenia VAT dopiero w momencie otrzymania zapłaty lub otrzyma...
pt, 15 Lis, 2019 at 2:42 PO POŁUDNIU
Dane kontaktowe
W zakładce Dane kontaktowe wyświetlane są istotne dane kontaktowe zalogowanego Użytkownika. Większość z nich jest edytowalna (dane adresowe, e-mail) i może ...
czw, 13 Cze, 2019 at 3:11 PO POŁUDNIU
Straty do odliczenia
W przypadku wystąpienia straty z prowadzonej działalności istnieje możliwość odliczenia jej w pięciu kolejnych latach podatkowych. Od 2021 roku jest opcja o...
pt, 12 mar, 2021 at 10:28 RANO
Zawieszenie działalności
W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej należy wprowadzić właściwe okresy zawieszenia w zakładce Ustawienia/Firma. Należy kliknąć przycisk ...
pt, 15 Lis, 2019 at 11:55 RANO
Dane identyfikacyjne i ustalenie PIN
Dla każdego Użytkownika przypisany jest indywidualny numer, który pozwala na znalezienie Firmy w bazie klientów. W celu sprawdzenia numeru identyfikacyjnego...
wt, 11 Cze, 2019 at 1:02 PO POŁUDNIU