W przypadku wystąpienia straty z prowadzonej działalności istnieje możliwość odliczenia jej w pięciu kolejnych latach podatkowych, maksymalnie 50% w danym roku. W celu uzupełniania starty należy przejść do Ustawienia/ Właściciel. Każdy rok podatkowy w systemie daje możliwość wprowadzenia strat za pięć poprzednich lat.

W roku podatkowym 2020 jest możliwość odliczenia strat za lata 2015-2019.Przykład 1

W celu wprowadzania straty za 2018 rok w wysokości 2410,02 zł, która została odliczona w połowie w roku 2019 należy uzupełnić w ustawieniach 2018 r. wartość straty w polu Strata w 2018: 2410,02 zł oraz wartość odliczoną z danego roku w tej samej linii w polu Odliczono 1205,01 zł.Wówczas w wydruku zaliczki za 2019 r. system uwzględni wartość 1205,01 zł w polu Strata z lat ubiegłych, pomniejszając tym samym wysokość podatku do zapłaty.


Przykład 2

Pan Jan Kowalski uzyskał następujące wyniki:

  • 2014 rok - strata 5000
  • 2015 rok - dochód 10000
  • 2016 rok - dochód 3000

Zgodnie z przepisami Pan Jan może rozliczyć w 2015 roku 50% straty z 2014 roku.

Prawidłowy zapis:Błędny zapis:W roku 2016 Pan Jan będzie mógł odliczyć pozostałą część straty. Wówczas należy zmienić wpis w zakładce Ustawienia/Właściciel na: