W przypadku gdy pojazd został sprzedany należy przejść do zakładki Pojazdy i środki trwałe/Środki trwałe  wybrać opcję Edytuj i wprowadzić datę likwidacji.Aby Środek trwały nie amortyzował się należy uzupełnić Umorzenie podatkowe z poprzedniego systemu i Umorzenie bilansowe z poprzedniego systemu wpisując kwotę, która została umorzona do danej chwili.Sprzedając pojazd dodatkowo należy zaksięgować wydatek w zakładce Wydatki/Dodaj wydatek korzystając z szablonu Amortyzacja.Należy zaksięgować tylko niezamortyzowaną część.