Aby zmienić pakiet wejdź w Ustawienia w części księgowej, a następnie w części Abonament wybierz Zmień abonament. Wybierz interesujący Ciebie pakiet, a następnie zatwierdź zmiany. W zależności od pakietu zmiana nastąpi kolejnego dnia roboczego (z pakietu Start na Komfort/Premium) lub po 30 dniach (z pakietu Komfort/Premium na pakiet Start).