Samochód, który nie został przekazany na stan firmy, a jest wykorzystywany do działalności gospodarczej należy zdefiniować jako prywatny. W celu jego dodania należy przejść do Moja księgowość/Podsumowanie, kliknąć  przycisk Pojazdy w lewym dolnym rogu.
Następnie kliknąć w Dodaj pojazd.
W celu wprowadzenia pojazdu należy uzupełnić poszczególne pozycje.
Zgodnie ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od 1 stycznia 2019 roku, prowadzenie kilometrówki zostało zlikwidowane. Zamiast tego wszystkie koszty związane w eksploatacją pojazdu powinny być ujęte bezpośrednio w KPiR. Użytkownicy, którzy wykorzystują samochody osobowe prywatne do celów związanych z działalnością gospodarczą mogą rozliczyć tylko 20% poniesionych wydatków na eksploatację pojazdów.


Po prawidłowym wprowadzeniu faktury kosztowej związanej z pojazdem System automatycznie zaksięguje dokument zgodnie z nowymi przepisami.