Uprzejmie informujemy, że system został zaktualizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 1988). Poniżej przedstawiamy wprowadzone zmiany:


 


Generowanie pliku JPK_V7M i JPK_V7K


Aby wygenerować plik JPK_VAT należy w zakładce Moja księgowość/Zamknij miesiąc uruchomić proces kontroli dla danego miesiąca.

 
 

 


Wysyłanie pliku JPK_V7M i JPK_V7K podpisem kwalifikowanym


Przed rozpoczęciem wysyłki deklaracji należy prawidłowo zaznaczyć ustawienia w zakładce Ustawienia/Ustawienia wysyłki plików JPK-V7. Zakładka ta służy do sparametryzowania ustawień wysyłki deklaracji VAT do Urzędu Skarbowego. Użytkownicy systemu mają możliwość skorzystania z wysyłki za pomocą podpisu elektronicznego lub kwoty do autoryzacji. W zależności od wybranej metody wysyłki należy w ustawieniach oznaczyć odpowiedni parametr. 
Oświadczenie 
Pole Oświadczam, że dostarczyłem do US poprawnie wypełniony formularz UPL-1 należy zaznaczyć w przypadku, gdy deklarację podpisuje podpisem kwalifikowanym osoba z biura rachunkowego. 

 

Plik JPK można wysłać bezpośrednio z systemu za pomocą podpisu kwalifikowanego. W tym celu należy: 


Po zalogowaniu na konto klient w zakładce Moja księgowość/JPK zatwierdzić wygenerowany plik JPK. 


W zakładce Kliencie/Obsługa klientów/Stan obsługi firmy ustawić księgowego prowadzącego, jeżeli nie został przypisany wcześniej. Szczegółowa instrukcja przypisania księgowego prowadzącego została opisana w artykule Stan obsługi firm (SK) - zamykanie klienta i wysyłka kompletu dokumentów. 

 

Przejść do zakładki Klienci/Obsługa klientów/JPK. Następnie skierować myszką na wybrany plik JPK i kliknąć przycisk Podpisz i Wyślij. 


 

W lewym górnym rogu otworzy się okno KIR SZAFIR w którym zostanie wyświetlony plik JPK do podpisania. Po prawidłowym procesie podpisania pliki w systemie mKsięgowość zostanie wyświetlony komunikat Wybrane deklarację zostały podpisane i wysłane.  Wysyłanie pliku JPK_V7M i JPK_V7K kwotą do autoryzacji


W celu wysłania pliku JPK konieczne jest jego wcześniejsze zatwierdzenie. Po uruchomieniu procesu kontroli miesiąca z zakładki Moja księgowość/Zamknij miesiąc zostanie wygenerowany plik JPK w zakładce Moja księgowość/JPK. W celu zatwierdzenia go należy najechać kursorem i wybrać opcję Zatwierdź. 


 

W momencie, gdy zatwierdzony zostaje plik JPK jest możliwość wysłania go kwotą do autoryzacji. Aby wysłać JPK tym sposobem należy w zakładce Ustawienia/Ustawienia wysyłki plików JPK-V7 mieć zaznaczoną opcję Wyślij kwotą do autoryzacji oraz wprowadzoną kwotę w rubryce Kwota do autoryzacji (w roku 2021 jest to kwota przychodu z roku 2019). 

 

W celu wysłania pliku JPK kwotą do autoryzacji po nakierowaniu na plik należy wybrać opcję Wyślij.  


 

Po weryfikacji pliku przez Ministerstwo Finansów odpowiedni status będzie widoczny w systemie księgowym. Numer referencyjny pliku JPK V7 będzie wysyłane na adres mailowy podany w zakładce Ustawienia/Firma w polu Osoba odpowiedzialna za wyliczenie podatków. 


 


W zakładce Ustawienia wysyłki plików JPK_V7 do Urzędy Skarbowego, istnieje możliwość zaznaczenia dodatkowego parametru Automatycznie wyślij JPK_V7 do Urzędy Skarbowego, w przypadku wysyłki pliku JPK_V7 kwotą do autoryzacji dodatkowe zaznaczenie tego parametru powodować będzie automatyczną wysyłkę pliku JPK_V7 po wybraniu opcji Pełne zamknięcie miesiąca. 


Wysyłanie pliku JPK_V7M i JPK_V7K za pośrednictwem bramki Ministerstwa finansów


Plik JPK można również wysłać na stronie Ministerstwa Finansów  

Aby wysłać plik JPK_V7 należy kolejno: 

 1. Pobrać plik JPK wygenerowany przez program księgowy. Plik należy pobrać po zalogowaniu na konto klient w zakładce Moja księgowość/JPK poprzez nakierowanie myszką na wybrany plik i kliknięcie przycisku Pobierz.
   
 2. Wejść na stronę https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client.

 3. Wgrać plik JPK na stronie i kliknąć Dalej w prawym dolnym rogu.

   


  4. Ponownie w prawym dolnym rogu klikamy Podpisz i wybieramy odpowiednio Podpis kwalifikowany. 


   


  5. Strona zwróci nam plik do podpisania – pobieramy go, klikając Pobierz w prawym dolnym rogu. Plik zapisujemy na komputerze. Nowy plik będzie miał nazwę starego z przedrostkiem „initupload”. Na tym pliku pracujemy w dalszym etapie.  

   


  6. Otwieramy swój program dołączony do podpisu elektronicznego. W programie bezpośrednio dostarczonym wraz z podpisem można podpisywać pliki i nie potrzebujemy do tego żadnych aplikacji dodatkowych. W moim przypadku jest to proCertum SmartSign. Program ten należy zaktualizować i ustawić według informacji znajdujących się na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-internet/podpis-kwalifikowany
  . 

  7. Do programu wgrywamy plik JPK z nazwą „initupload i podpisujemy podpisem kwalifikowanym. 

  8. Wracamy do bramki ministerstwa, w której wgrywamy (w dalszym etapie, nie zaczynamy od początku!) podpisany plik. Weryfikacja odbywa się na późniejszym etapie, więc nie przejmujemy się pomarańczowym polem w kolumnie „Podpis”. Klikamy Wyślij. 
   


Techniczna deklaracja VAT


Pomimo tego, że deklaracja VAT jest teraz widoczna w pliku JPK, system będzie generował deklarację VAT, która będzie się różnić od tej, która wcześniej była generowana. Deklaracja VAT ma teraz charakter techniczny i ma służyć do szybkiej weryfikacji danych, które są widoczne w pliku JPK oraz informacji o wysokości podatku do zapłaty. Wyglądem ta deklaracja będzie przypominać zaliczkę PIT i tak samo będzie można ją tylko zatwierdzić. 


 


Weryfikacja statusu wysyłki i pobieranie UPO


W celu weryfikacji statusu wysyłki jak też pobrania UPO konieczny będzie numer referencyjny. Ten numer można pobrać z wysłanego już pliku JPK. Należy wejść do zakładki Moja księgowość/JPK nanieść kursor na plik JPK i wybrać opcję Zmień numer referencyjny. Ten numer należy skopiować i wprowadzić na stronę https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client/Status. Po wprowadzeniu numeru referencyjnego i kliknięciu opcji Sprawdź zostanie wyświetlony status UPO oraz możliwość pobrania go w formacie PDF lub XML.
Usuwanie pliku JPK


W przypadku gdy potrzebne będzie usunięcie pliku JPK należy wejść do zakładki Moja księgowość/JPK, nanieść kursor na plik JPK i kliknąć opcję Usuń. W przypadku gdy plik JPK jest zatwierdzony, przed jego usunięciem należy cofnąć zatwierdzenie.