Skany faktur kosztowych można przekazywać do systemu korzystając z aplikacji mobilnej mOrganizer - zdjęcia faktur + udostępnij księgowej. W tym celu aplikację mobilną należy pobrać ze sklepu Google Play.
Po pobraniu aplikacji w systemie należy przejść do zakładki INBOX i wybrać przycisk Połącz aplikację mobilną.Spowoduje to przeniesienie do zakładki Ustawienia/Aplikacja mobilna, gdzie możliwe będzie wygenerowanie kodu QR.Następnie należy wybrać opcję Kliknij aby zeskanować kod QR w aplikacji mobilnej i najechać aparatem telefonu na ekran komputera.Po wykonaniu tej akcji, aplikacja potwierdzi połączenie i poprosi o ustawienie czterocyfrowego PINu.

W celu wprowadzenia skanu faktury proszę wybrać opcję Dodaj wydatek lub wyszukać zdjęcie w galerii w telefonie.