W systemie istnieje możliwość wysłania pliku JPK_V7 podpisem kwalifikowanym. Przed wysyłką należy pamiętać, aby prawidłowo zaznaczyć parametry w zakładce Ustawienia.


W tym celu należy zalogować się na konto firmy i w prawym górnym rogu ekranu kliknąć na pierwsze koło zębate. W przypadku, gdy na koncie klienta pakiet mKsięgowość Komfort nie jest włączony należy taki pakiet uruchomić, poprzez przesunięcie suwaka w prawą stronę. Aktywny pakiet ma kolor zielony. W kolejnym etapie należy prawidłowo uzupełnić ustawienia w zakładce Ustawienia wysyłki plików JPK_V7. W tym celu proszę:

  1. Przejść do zakładki Ustawienia / Ustawienia wysyłki plików JPK_V7


  2. Zaznaczyć parametr Wyślij podpisem kwalifikowanym oraz Oświadczam, że dostarczyłem do US poprawnie wypełniony formularz UPL-1 oraz uzupełnić datę złożenia UPL. Przed wysłaniem pliku JPK konieczne jest jego wcześniejsze zatwierdzenie. W tym należy przejść do zakładki Moja księgowość / JPK nakierować kursorem na plik i wybrać opcję Zatwierdź
Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności należy wylogować się z konta klienta (w prawym górnym rogu klikamy ikonę kółka ze strzałką w bok) tak, aby pozostałe etapy wykonać już z poziomu modułu Biura Rachunkowego.


Kolejnym krokiem przed wysyłką jest przypisanie w zakładce Klienci / Obsługa klientów / Stan obsługi firm księgowego prowadzącego, jeżeli nie został przypisany wcześniej. Szczegółowa instrukcja przypisania księgowego prowadzącego została opisana w artykule Stan obsługi firm (SK) - zamykanie klienta i wysyłka kompletu dokumentów.


Wysyłanie pliku JPK_V7M i JPK_V7K podpisem kwalifikowanym


W celu wysłania pliku JPK_V7 podpisem kwalifikowanym należy z poziomu Biura Rachunkowego przejść do zakładki Klienci / Obsługa klientów / JPK. Następnie nakierować myszką na wybrany plik JPK i kliknąć przycisk Podpisz i Wyślij.  W lewym górnym rogu otworzy się okno KIR SZAFIR w którym zostanie wyświetlony plik JPK do podpisania. Po prawidłowym procesie podpisania pliku w systemie zostanie wyświetlony komunikat Wybrane deklaracje zostały podpisane i wysłane.   


Po weryfikacji pliku przez Ministerstwo Finansów odpowiedni status będzie widoczny w systemie księgowym. Numer referencyjny pliku JPK V7 będzie wysyłany na adres mailowy podany w zakładce Ustawienia / Firma w Osoba odpowiedzialna za wyliczenie podatków.  


W celu wygenerowania i pobrania UPO należy na pliku JPK_V7 kliknąć przycisk Zmień numer referencyjny, a następnie wskazany numer wkleić na stronie: https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client/Status


Szczegóły dotyczące weryfikacji UPO zostały opisane w artykule Generowanie i wysyłka pliku JPK V7 od 10.2020 w sekcji Sprawdzanie statusu wysyłki.