W przypadku rozliczania w zewnętrznym systemie księgowym klientów posiadających konto w mBanku oraz system mOrganizer Finansów, istnieje możliwość wprowadzania do systemu podatków do zapłaty dokumentem wewnętrznym specjalnego typu, na podstawie którego w zakładce Moja księgowość/ZUS i podatki zostaną utworzone wpisy z wysokością podatków do zapłaty. Funkcjonalność ta umożliwi klientom opłacanie podatków za pośrednictwem systemu mOrganizer Finansów.Okres ręcznego naliczenia podatków

Wprowadzenie DW PIT

Wprowadzenie DW VAT

Zamknięcie miesiąca w przypadku ręcznego wprowadzenie podatków

Okres ręcznego naliczania podatków1.  W zakładce Ustawienia/Firma należy ustawić Okres ręcznego rozliczania podatków.

 
Po wybraniu Zmień należy wpisać zakres, w którym podatki będą wprowadzane ręcznie poprzez dowody wewnętrzne. Po uzupełnieniu dat od-do należy kliknąć Zapisz przy ustawieniach parametru, a następnie Zapisz na samym dole strony. 
Wprowadzenie DW PIT


W celu wprowadzenia kwoty należnego podatku dochodowego do zapłaty należy przejść do zakładki Moje koszty/Faktury kosztowe i kliknąć opcję Dodaj wydatekNastępnie z listy dostępnych szablonów należy wybrać Podatek PIT/PPE do zapłaty. 
Z listy kontrahentów proszę wybrać właściwy Urząd Skarbowy. W sekcji Numer faktury i daty proszę uzupełnić okres, za jaki podatek został naliczony i dodać dowolny numer dokumentu wewnętrznego.Następnie proszę przejść do edycji pozycji. W polu kategoria po kliknięciu na czerwoną ikonę pojawi się możliwość wyboru Wspólnika (właściciela), dla którego został naliczony podatek do zapłaty.

Należy z listy wybrać wspólnika. W polu wartość netto proszę wpisać kwotę podatku dochodowego do zapłaty wyliczoną w systemie wewnętrznym. Natomiast w rodzaju płatności proszę wybrać formę przelew i poniżej wprowadzić lub wybrać z listy mikrorachunek podatkowy.Uwaga: Po wybraniu w formie płatności przelewu należy upewnić się czy wyświetlany rachunek bankowy jest to mikrorachunek podatkowy klienta. Jeżeli rachunek będzie inny należy przejść do zakładki Fakturowanie/Kontrahenci, z listy kontrahentów wybrać właściwy Urząd Skarbowy i zweryfikować dodana do kontrahenta rachunki. Wszystkie błędne rachunki należy usunąć pozostawiając jedynie mikrorachunek podatków. Pozwoli to uniknąć wykonania przelewu na błędny rachunek. 


Wprowadzenie DW VAT


W celu wprowadzenie kwota należnego podatku dochodowego do zapłaty należy przejść do zakładki Moje koszty/Faktury kosztowe i kliknąć opcję Dodaj wydatek
Następnie z listy dostępnych szablonów proszę wybrać Podatek VATZ listy kontrahentów proszę wybrać właściwy Urząd Skarbowy. W sekcji Numer faktury i daty proszę uzupełnić okres za jaki podatek został naliczony i dodać dowalony numer dokumentu wewnętrznego. W polu wartość netto proszę wpisać kwotę podatku VAT do zapłaty wyliczoną w systemie wewnętrznym. Natomiast w rodzaju płatności proszę wybrać formę przelew i poniżej wprowadzić lub wybrać z listy mikrorachunek podatkowy.Uwaga: Po wybraniu w formie płatności przelewu należy upewnić się czy wyświetlany rachunek bankowy jest to mikrorachunek podatkowy klienta. Jeżeli rachunek będzie inny należy przejść do zakładki Fakturowanie/Kontrahenci, z listy kontrahentów wybrać właściwy Urząd Skarbowy i zweryfikować dodana do kontrahenta rachunki. Wszystkie błędne rachunki należy usunąć pozostawiając jedynie mikrorachunek podatkowy. Pozwoli to uniknąć wykonania przelewu na błędny rachunek. 
Zamknięcie miesiąca w przypadku ręcznego wprowadzenie podatków 


W celu oznaczenia miesiąca jako zamknięty należy w zakładce Moja Księgowość/Zamknij miesiąc kliknąć przycisk Zmień status miesiąca na zamknięty.

 

W przypadku ręcznego rozliczania podatków nie ma obowiązku wykonywania kroku 1 i 2, gdyż księgowość nie jest prowadzona w systemie mOrganizer Finansów. Po zmianie statusu miesiąca na zamknięty informacje mailowe do klienta nie będą wysyłane , gdyż w systemie nie został wygenerowany komplet wydruków.