Narzędzie IBV umożliwiające księgowanie dokumentów na podstawie skanów zostało rozszerzone o nowe funkcjonalności. Dodano przycisk Wybierz szablon, pod którym dostępne są szablony faktur sprzedaży i faktur kosztowych. Wprowadzono możliwość księgowania dowodów wewnętrznych oraz faktur walutowych.


W celu wybrania szablonu należy kliknąć przycisk Wybierz szablon, który znajduje się po lewej stronie nad formularzem.


Szczegółowa lista dostępnych szablonów zakupu oraz sprzedaży znajduję się w artykule Lista szablonów faktur zakupu oraz sprzedaży dostępna w IBV

Dodatkowo podczas wprowadzania dokumentu szablonami dedykowanymi do księgowania kosztów związanych z pojazdem, istnieje możliwość wybrania lub dodania pojazdu bezpośrednio z zakładki IBV. W tym celu należy wybrać wskazaną ikonę.

 

Po czym należy kliknąć przycisk Dodaj pojazd.


Dodano pozycje pozwalające na księgowanie faktur walutowych:Podczas księgowania dokumentów na formularzu standardowym, możliwe jest użycie jednej z niżej wymienionych akcji:

  • Zakończ (pozwala na wyjście z IBV)

  • Zaksięguj (księguje dokument na koncie Klienta i przenosi dokument do Dokumenty księgowe)

  • Usuń (dokument trafia do Inbox - Kosz, skąd jest trwale usuwany po 60 dniach)

  • Odrzuć - nieczytelny (dokument trafi do Inbox - Odrzucone, Klient zostanie powiadomiony o tym wiadomością e-mail)

  • Odrzuć - duplikat (dokument trafi do Inbox - Odrzucone, Klient zostanie powiadomiony o tym wiadomością e-mail)

  • Odrzuć - inne (dokument trafi do Inbox - Inne)

  • Pomiń (dokument zostanie przeniesiony na kolejne miejsce w liście dokumentów IBV)

  • Zaksięguj i przejdź do następnego (księguje dokument na koncie Klienta, przenosi dokument do Dokumenty księgowe i przechodzi do kolejnego dokumentu w IBV)

  • Kopiuj poprzedni dokument (po wybraniu kontrahenta, który ma wystawiony już dokument umożliwia skopiowanie ostatniego dokumentu dla danego klienta - np co miesięczna opłata leasingowa i inne powtarzające się operacje)Foldery, o których mowa w wyżej wymienionych poleceniach znajdują się w folderze INBOX po zalogowaniu na konto klienta.