Wystawienie faktury końcowej do wprowadzonej wcześniej proformy możliwe jest w zakładce Fakturowanie/Faktury proforma. W tym celu należy skierować kursor na panel dokumentu i skorzystać z opcji Wystaw fakturę:Po weryfikacji danych na szablonie dokumentu należy wystawić fakturę, która będzie widoczna na liście faktur sprzedaży w zakładce Fakturowanie/Faktury.