Administracja

Użytkownicy
W  zakładce Użytkownicy możliwe jest dodawanie osób, mających dostęp do mKsięgowości. W tym celu należy wybrać opcję Dodaj Użytkownika. Następni...
wt, 30 Lis, 2021 o 12:27 PO POŁUDNIU
Grupy uprawnień
Do grupy uprawnień dostęp mają jedynie administratorzy Biur Rachunkowych. W celu dodania nowej grupy uprawnień należy wybrać wskazaną poniżej funkcję Dodaj ...
pt, 22 mar, 2019 o 11:53 RANO
Aktywacja modułu biura
Administrator systemu po otrzymaniu od Opiekuna biura rachunkowego danych kontaktowych: adresu e- mail  numeru telefonu  zakłada moduł biura rachunkowe...
czw, 2 Luty, 2023 o 4:46 PO POŁUDNIU