Administracja

Użytkownicy
W  zakładce Użytkownicy możliwe jest dodawanie osób, mających dostęp do mKsięgowości. W tym celu należy wybrać opcję Dodaj Użytkownika. Następni...
czw, 27 Luty, 2020 at 12:44 PM
Grupy uprawnień
Do grupy uprawnień dostęp mają jedynie administratorzy Biur Rachunkowych. W celu dodania nowej grupy uprawnień należy wybrać wskazaną poniżej funkcję Dodaj ...
pt, 22 mar, 2019 at 11:53 AM