Aktualizacja Systemu w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu 2.0.

Szanowni Państwo, 


Uprzejmie informujemy, że w dniu 12.07.2022 została przeprowadzona aktualizacja systemu związana z wprowadzeniem Polskiego Ładu 2.0.


Poniżej przedstawiamy listę nowych funkcjonalności:   

1. Rozliczanie składki zdrowotnej na podatku liniowym oraz ryczałcie w deklaracji, które zostaną automatycznie dodane na podstawie wprowadzonych zapłat od początku roku do dokumentów DW ZUS (ZUS DRA),

2. Dostosowanie wyliczania składki zdrowotnej do przepisów (poprawne wyliczanie w przypadku straty, korekty związanej ze sprzedażą ŚT oraz różnice remanentowe śródroczne).


W związku ze zmianami dostosowania wyliczania składki zdrowotnej na kontach Państwa klientów mogą wygenerować się korekty deklaracji ZUS DRA. Prosimy o uruchomienie procesu kontroli miesiąca dla czerwca i zweryfikowanie, czy w okresie luty-maj zostały utworzone korekty deklaracji ZUS DRA.   


Proces weryfikacji poprawności ZUS DRA, gdy wygenerują się korekty deklaracji ZUS DRA:

1. Przejście do zakładki Moja księgowość/ Deklaracje i uruchomienie aktualizacji deklaracji dla 2022-02,

2. Sprawdzenie poprawności korekty deklaracji ZUS DRA za 2022-02 (jeżeli korekta deklaracji jest poprawna, należy zatwierdzić ją i wysłać, a następnie dodać płatność do korekty ZUS DRA o wartościach historycznie opłaconych),

3.  Analogiczne czynności prosimy wykonać w dla marca następnie kwietnia i na koniec dla maja

Po wykonaniu powyższych czynności prosimy pamiętać o ponownym uruchomieniu procesu kontroli miesiąca czerwca w celu utworzenia lub zaktualizowania poprawnej pierwotnej deklaracji ZUS DRA za czerwiec. Szczegółową instrukcję znajdą Państwo w artykule: Zmiany w systemie - Nowy Ład 2.0.

Uwaga! Jeżeli płatność była zrealizowana za pośrednictwem konta firmowego w mBanku dodawanie płatności odbywa się poprzez zakładkę Asystent Finansowy/Rozliczenia przez łączenie operacji bankowych z dokumentami ZUS. W innym przypadku prosimy o dodanie płatności za pomocą przycisku Rozliczenia na dokumencie DW ZUS/ZUS DRA.Dodatkowo informujemy, że prowadzimy prace nad bezpośrednią wysyłką ZUS DRA z systemu. Zapewniamy, że wkrótce powiadomimy Państwa o udostępnieniu tej funkcji. 


Pozdrawiamy serdecznie, 

Zespół OSCBR

Anmelden oder Registrieren um einen Kommentar zu veröffentlichen