Aktualizacja systemu 13.06.2023

Szanowni Państwo, 


Uprzejmie informujemy, że w dniu 13.06.2023 miała miejsce aktualizacja systemu mOrganizer Finansów. Poniżej przedstawiamy listę wprowadzonych zmian:


 1. Usprawnienie funkcjonalności związanych ze skanami:

 • Zmiana przy weryfikacji numerów dokumentów, dzięki której podczas księgowania nie będą uwzględniane skany znajdujące się w folderze Odrzucone, Kosz, Inne;

 • Umożliwienie dodawania do INBOX plików o rozszerzeniach: xls, xlsx, doc, docx;

 • Umożliwienie Księgowej Prowadzącej wysłanie bezpośrednio z INBOXA zaszyfrowanego załącznika z dokumentami (jako załącznik do wiadomości e-mail). Funkcjonalność dostępna jest pod przyciskiem. "wyślij zaszyfrowany";

 • Rozszerzenie wpisów w historii pliku o załączniki szyfrowane wysyłane z INBOXA;

 • Zawijanie tekstu komentarzy widocznych w IBV.

 1. Odświeżenie statusu ostatniej wysyłki ZUS DRA.

 2. Zmiany w zakładce ZUS i Podatki: 

 • Dodanie opcji wyboru więcej niż 10 pozycji w zakładce ZUS i Podatki;

 • Dodanie przycisku Oznacz płatność jako niewykonaną. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduję się w artykule Oznacz płatność jako niewykonaną.

 1. Zapisanie i zapamiętanie “kwoty autoryzującej” dla każdego roku, nawet w momencie przełączenia sposobu wysyłki deklaracji. 

 2. Weryfikacja statusu deklaracji  VAT-UE/VAT-UEK podczas zamknięcia miesiąca. 

Wprowadzone zmiany powodują, że w momencie wyboru opcji Pełnego zamknięcia miesiąca, system będzie weryfikował, czy w poprzednich miesiąca są zatwierdzone deklaracje VAT-UE/VAT-UEK. W przypadku odnotowania niezatwierdzonej deklaracji zostanie wyświetlony komunikat oraz system zablokuje możliwość zamknięcia miesiąca.

 1. Zmiany związane z wystawianiem faktur sprzedaży:

 • Włączenie mechanizmu automatycznej kategoryzacji dla faktur z większą liczbą pozycji (jeżeli na fakturze jest więcej niż jedna pozycja, system automatycznie zasugeruje kategorię najbardziej odpowiednią do opisu faktury);

 • Zachowanie sekwencji numerowania podczas wielokrotnej edycji dokumentu. 


Pozdrawiamy serdecznie, 

Zespół OSCBR

Login or Signup to post a comment